Liên hệ

Địa chỉ: 34 Cu Chinh Lan, Thanh Xuan , Hanoi

Điện thoại: 09.345.234.85

Email: managerdaluva@gmail.com

Website: ngochoangfoods.com